Onderzoek

Hier vindt u informatie over de verschillende onderzoeksprojecten van de Psychosociale Afdeling (PSA). Klik in het menu op een onderzoek om daar meer informatie over te vinden.

Het onderzoek
Als kinderen worden geconfronteerd met een chronische of levensbedreigende aandoening heeft dit psychologische gevolgen voor het kind en het gezin. Daarnaast spelen psychologische factoren vaak een belangrijke rol in de wijze van aanpassing aan de aandoening. Onderzoek op de PSA is dan ook gericht op:

1.      Het effect van (de behandeling van) een ernstige chronische en/of levensbedreigende aandoening op de kinderleeftijd, op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en de kwaliteit van leven het kind en zijn familieleden, zowel op de korte als op de lange termijn;

2.      Het bestuderen van factoren die bovengenoemde kwaliteit van leven en cognitief en sociaal-emotioneel functioneren kunnen beïnvloeden waarbij als belangrijkste variabelen worden onderzocht: ziekte-gerelateerde kenmerken, sociaal-demografische kenmerken, coping, sociale steun, ouder-kind interactie en ontwikkelingsmijlpalen (levensloop);

3.      De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventieprogramma’s, met het doel de kwaliteit van leven, het cognitief, en sociaal-emotioneel functioneren van kinderen en hun gezinsleden te verbeteren op basis van de verworven kennis uit verricht onderzoek.

 

Binnen deze onderzoekslijn staan een aantal thema’s en middelen centraal.

Thema’s waar veel aandacht naar uit gaat zijn: neurocognitieve gevolgen, opvoedingsattitude (overprotectie en kwetsbaarheidsbeleving) en levensloop.

Gebruikte middelen zijn, naast vragenlijsten en psychologische tests: Patiënt Reported Outcomes (PRO’s), het cursusprogramma Op Koers en het gebruik van internet. Van PRO’s (www.hetklikt.nu) , Op Koers en de Op Koers chatcursus (www.opkoersonline.nl) wordt de bruikbaarheid en effectiviteit in kaart gebracht.

De PSA heeft gerealiseerd dat pediatrisch psychologen in onderzoek elkaar kunnen vinden op www.pediatrischepsychologie.nl.