Impact van jeugdkanker op broers en zussen

Doel van het onderzoek

Broertjes en zusjes van kinderen met kanker hebben te maken met een gezinssituatie waarbij altijd als eerste rekening gehouden wordt met de bijzondere situatie van het zieke kind. Zij kunnen daardoor worden beperkt in hun mogelijkheden. Jaloezie op de vele aandacht voor het zieke kind, schuldgevoelens of angst om ook ziek te worden zijn veel voorkomende reacties van de broertjes en zusjes. Aan de andere kant leren ze heel vanzelfsprekend om te gaan met ziekte en handicap en leren al vroeg rekening te houden met elkaar. Het doel van het onderzoek was te onderzoeken hoe broers en zussen reageren als een kind in het gezin kanker krijgt.

Hoe voeren we het onderzoek uit

In totaal hebben 83 broers en zussen (7-18 jaar) van kinderen met kanker en hun ouders meegedaan aan het onderzoek. Vanaf een maand na diagnose tot twee jaar na de diagnose hebben zij op vier momenten vragenlijsten ingevuld en gesprekken gevoerd.

Resultaten

  • Kwaliteit van leven bij broers en zussen kort na de diagnose is verminderd: zowel in emotioneel opzicht als in fysiek opzicht.
  • Hoewel na twee jaar de broers en zussen als groep relatief goed functioneren, is er een aanzienlijke groep bij wie de kwaliteit van leven toch nog beperkt is.
  • Voor ouders is het moeilijk goed in te schatten wat de kwaliteit van leven van de broers en zussen is.
  • Het is belangrijk om informatie in te winnen van de broers en zussen zelf, wanneer er vragen zijn omtrent psychisch welbevinden.
  • Men dient bedacht te zijn op zowel emotionele problemen als lichamelijke klachten, die een aanwijzing kunnen zijn voor aanpassingsproblemen.
  • Uit een aanvullende studie kwam naar voren gekomen dat gespreksgroepen voor broers en zussen angstverlagend kunnen werken.

Betekenis voor de zorg

Het is van groot belang dat er ook aandacht is voor de emotionele problemen van broers en zussen van kinderen met kanker. Ouders kunnen ondersteund worden met tips hoe zij ook aandacht aan de andere kinderen in het gezin kunnen geven. De Op Koers cursus is een mogelijkheid voor de broers en zussen om anderen te ontmoeten en ondersteuning te krijgen.

Onderzoeksteam