Interventies

Hier vindt u informatie over de verschillende onderzoeksprojecten die betrekking hebben op interventiestudies voor kinderen met een chronische ziekte. Deze studies zijn de basis voor producten die wij hebben ontwikkeld. Klik op een van de interventiestudies in het menu ‘onderzoek’ om daar meer informatie over te vinden. Onze afdeling houdt zich onder andere bezig met interventiestudies naar het gebruik van KLIK bij kinderen met jeugdreuma en kanker, het gebruik van neurofeedback bij kinderen met een hersentumor en onderzoek naar het Op Koers programma in zowel het ziekenhuis als online.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@zorgvoorhetziekekind.nl