Neurofeedback voor kinderen met een hersentumor

Doel van het onderzoek

Elk jaar krijgen 100 tot 120 kinderen een hersentumor in Nederland. Door verbeterde behandelmethodes overleeft bijna 70 procent van deze kinderen het. De tumor en de behandeling kunnen helaas negatieve gevolgen hebben voor het kind, zoals verminderde informatieverwerkingssnelheid, aandacht en geheugenfunctie. Een training om de negatieve gevolgen van een hersentumor te verminderen is relevant voor een betere kwaliteit van leven na kinderkanker.

De PRISMA studie heeft als doel een training te onderzoeken voor het verminderen van problemen met aandacht, geheugen en traagheid bij kinderen die behandeld zijn voor een hersentumor. De training die de PRISMA studie onderzoekt is neurofeedback. Neurofeedback (NFB) is een trainingsmethode voor de hersenen, waarbij iemand kan leren om controle te krijgen over zijn/haar hersengolven.

Hoe voeren we het onderzoek uit

Deelnemers zijn 70 kinderen (8 tot 18 jaar), met tempo, aandacht- en/of geheugenproblemen na de behandeling voor een hersentumor. Door toeval zullen 35 van deze kinderen in de interventiegroep komen. Zij krijgen 30 sessies neurofeedback gedurende 15 weken. De andere 35 kinderen vormen de controlegroep. Zij krijgen gedurende 15 weken 30 sessies namaakfeedback. Het kind, de ouders, de trainer en de onderzoeker weten allemaal niet welke training het kind krijgt (dubbel blind design het dat). Voorafgaand aan de training, na afloop ervan en zes maanden erna gegevens verzameld over het psychologisch en sociaal functioneren van de kinderen. Hiervoor worden testen afgenomen bij de kinderen en vragenlijsten bij de kinderen, ouders en docenten. Ook wordt op deze drie meetmomenten een EEG (electro encephalogram) afgenomen, waarmee een overzicht wordt gemaakt van de hersenactiviteitactiviteit. Broertjes en zusjes tussen de 8 en 18 jaar oud worden eenmalig bij het onderzoek betrokken, als normgroep.

Resultaten

Vanwege het blinde design zijn er nog geen resultaten.

Betekenis voor de zorg

Als NFB effectief blijkt kan een belangrijke stap voorwaarts worden gemaakt in het behandelaanbod voor deze kwetsbare groep kinderen. 

Klik hier om artikelen te lezen over de PRISMA studie in het AMC Magazine en in Attent (tijdschrift van de Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker').

Onderzoeksteam