Jong volwassenen

Hier vindt u informatie over de verschillende onderzoeksprojecten die betrekking hebben op jongvolwassenen met een chronische ziekte. Klik op een van de onderzoeksprojecten over jongvolwassenen in het menu ‘onderzoek’ om daar meer informatie over te vinden. Onze afdeling houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar jongvolwassenen met een wajong-uitkering en binnenkort naar jongeren en jongvolwassenen die als kind kanker hebben gehad. Daarnaast vinden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan de transitieperiode, wanneer kinderen overgaan naar de volwassenenzorg, en houden wij ons bezig met het ontwikkelen en valideren van vragenlijsten voor deze groep.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@zorgvoorhetziekekind.nl.