Kinderen met Down syndroom

Doel

Met dit project willen we de vraag beantwoorden of het zinvol is om kinderen met Down syndroom tijdens de eerste twee jaren van het leven schildklierhormoon te geven om de ontwikkeling en de groei te stimuleren. Uit een eerder onderzoek bleek dat de kinderen die schildklierhormoon hadden gehad vanaf hun geboorte, op de leeftijd van twee jaar iets beter ontwikkeld en gegroeid waren dan kinderen die een placebo hadden gekregen.

Hoe voeren we het onderzoek uit

De kinderen die meededen aan het eerdere onderzoek zijn uitgenodigd voor een eenmalig vervolgbezoek aan het ziekenhuis. De ontwikkeling en de groei van kinderen met Down syndroom wordt nu op de leeftijd van 10 jaar onderzocht.

Resultaten

Resultaten zijn gepubliceerd in de artikelen die hiernaast zijn aangegeven. Belangrijkste bevindingen zijn dat vroege behandeling met schildklierhormoon geen blijvend effect op de ontwikkeling heeft bij kinderen met Down syndroom. Wel bleek er een effect op de groei die ook na langere tijd nog zichtbaar was. Verder hebben we de ontwikkeling van kinderen in de periode van 6 maanden tot 10 jaar uitvoerig beschreven. Daaruit kwam naar voren dat er meer dan één profiel van relatief sterke en zwakke vaardigheden lijkt te zijn wat betreft sociale redzaamheid bij kinderen met DS. Verder bleek dat op basis van de uitslag van vroege ontwikkelingstests, het geslacht van het kind en het optreden van infantile spasms, het niveau van het functioneren op de leeftijd van 10 jaar tot op zekere hoogte voorspeld worden.

Betekenis voor de zorg

De resultaten geven aan dat het behandelen van kinderen met Down syndroom zonder klinisch schildklierhormoon, niet aanbevolen is als het gaat om de ontwikkeling van het kind. Verder geven de uitkomsten inzicht in de gebruikelijke ontwikkeling van kinderen met Down syndroom.

Publicaties

Klik hier voor het artikel over thyroxine behandeling bij kinderen met Down syndroom.

Klik hier voor het artikel over het opgroeien met het Down syndroom (6 maanden - 10.7 jaar). 

Klik hier voor het vervolgonderzoek over de thyroxine behandeling van kinderen met Down syndroom (10.7 jaar). 

Onderzoeksteam

 • Jan Pieter Marchal

  Jan Pieter Marchal

  Functie: Psycholoog en post-doc onderzoeker
  Telefoon:
  E-mail: j.p.marchal@amc.nl

  Niet meer werkzaam als onderzoeker bij de PSA. Volgt sinds september 2018 de GZ-opleiding op de PSA.

  Heeft zijn promotieonderzoek gedaan naar kinderen met Down syndroom en hun ouders.