Kinderen na een intensive care opname

Doel van het onderzoek

Elk jaar worden in Nederland naar schatting 5000 kinderen in levensbedreigende toestand op een Intensive Care (IC) voor kinderen opgenomen. Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen hoeveel kinderen na een onderwachte IC opname posttraumatische stress stoornis (PTSS) ontwikkelen. Daarnaast waren de doelen om risicofactoren voor de ontwikkeling van PTSS te identificeren, en ook om inzicht te krijgen op kwaliteit van leven van kinderen met een septische shock.

Hoe voeren we het onderzoek uit

Alle kinderen die onverwachts op de IC terecht waren gekomen, kwamen in aanmerking voor de studie. Drie en zes maanden na ontslag van de kinder IC, vulden de kinderen de Schokverwerkingslijst voor Kinderen (SVLK) in.

Resultaten

Meer dan éénderde (34.5%) van de kinderen na een IC opname had subklinische PTSS en 13.8% voldeed aan de criteria voor PTSS. De stressreactie van ouders was de sterkste voorspeller van PTSS in het kind. De ernst van de ziekte, de duur van de opname of de leeftijd van het kind waren niet van invloed op het wel of niet ontwikkelen van PTSS.

Kinderen die opgenomen waren met een sceptische shock hadden gemiddeld 6,5 jaar later een goede kwaliteit van leven. Wel zaten er meer kinderen op speciaal onderwijs en hadden de kinderen een lagere cognitieve kwaliteit van leven dan hun gezonde leeftijdsgenoten.

Betekenis voor de zorg

Gezien het aanzienlijke aantal kinderen dat PTSS laat zien na een opname op de kinder IC, is het belangrijk om PTSS zo vroeg mogelijk te signaleren. PTSS wordt vaak niet gesignaleerd, daarom is het belangrijk om ziekenhuispersoneel op te leiden om PTSS te kunnen herkennen. Hiervoor is inmiddels het DEF-materiaal ontwikkeld en beschikbaar op de website www.nahetziekenhuis.nl.

Wanneer een kind PTSS ontwikkeld heeft is een mogelijke behandeling Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Bij kinderen met regelmatige herbeleving, flashbacks en nachtmerries kan dit succesvol worden toegepast. 

Onderzoeksteam