Neurofeedback voor kinderen met een hersentumor

Doel van het onderzoek

Elk jaar krijgen 100 tot 120 kinderen een hersentumor in Nederland. Door verbeterde behandelmethodes overleeft bijna 70 procent van deze kinderen het. De tumor en de behandeling kunnen helaas negatieve gevolgen hebben voor het kind, zoals verminderde informatieverwerkingssnelheid, aandacht en geheugenfunctie. Een training om de negatieve gevolgen van een hersentumor te verminderen is relevant voor een betere kwaliteit van leven na kinderkanker.

De PRISMA studie had als doel een training te onderzoeken voor het verminderen van problemen met aandacht, geheugen en traagheid bij kinderen die behandeld zijn voor een hersentumor. De training die de PRISMA studie onderzocht is neurofeedback. Neurofeedback (NFB) is een trainingsmethode voor de hersenen, waarbij iemand kan leren om controle te krijgen over zijn/haar hersengolven.

Hoe voeren we het onderzoek uit

Deelnemers waren 80 kinderen (8 tot 18 jaar), met tempo, aandacht- en/of geheugenproblemen na de behandeling voor een hersentumor. Door toeval kwamen 40 van deze kinderen in de interventiegroep komen. Zij kregen 30 sessies neurofeedback gedurende 15 weken. De andere 40 kinderen vormden de controlegroep. Zij kregen gedurende 15 weken 30 sessies namaakfeedback. Het kind, de ouders, de trainer en de onderzoeker wisten allemaal niet welke training het kind kreeg (dubbel blind design heet dat). Voorafgaand aan de training, na afloop ervan en zes maanden erna zijn gegevens verzameld over het psychologisch en sociaal functioneren van de kinderen. Hiervoor werden testen afgenomen bij de kinderen en vragenlijsten bij de kinderen, ouders en docenten. Ook werd op deze drie meetmomenten een EEG (electro encephalogram) afgenomen, waarmee een overzicht werd gemaakt van de hersenactiviteitactiviteit. Broertjes en zusjes tussen de 8 en 18 jaar oud werden eenmalig bij het onderzoek betrokken, als normgroep.

Resultaten

Uit de analyses is gebleken dat Neurofeedback training niet effectief is. De PRISMA studie heeft niet kunnen aantonen dat Neurofeedback de problemen met leervermogen (aandacht, geheugen en tempo) en psychosociaal functioneren kan verminderen bij kinderen die zijn behandeld voor een hersentumor.

Betekenis voor de zorg

Wij kunnen op basis van de resultaten van PRISMA niet aanraden om neurofeedback training te geven aan kinderen met tempo, aandacht- en/of geheugenproblemen na de behandeling voor een hersentumor.

Klik hier om artikelen te lezen over de PRISMA studie in het AMC Magazine en in Attent (tijdschrift van de Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker').

Klik hier om de PRISMA Nieuwsbrief van Maart 2012 en Oktober 2012 en Mei 2013 te lezen.

Klik hier om het artikel te lezen over de resultaten van de PRISMA studie in het tijdschrift Attent (tijdschrift van de Vereniging 'Ouders, Kinderen en Kanker').

 

Onderzoeksteam