Op Koers Online voor jongeren met een chronische ziekte

Tot enige tijd geleden vonden de Op Koers groepscursussen uitsluitend in het ziekenhuis plaats, waardoor het bereik van de doelgroep beperkt was. De ervaring leert dat met name jongeren (adolescenten) te weinig tijd en mogelijkheden hebben om voor de cursus naar het ziekenhuis te komen. Om beter aan te sluiten bij hun leefwereld wilden wij via internet meer jongeren bereiken.

Daarom is Op Koers Online ontwikkeld (www.opkoersonline.nl). De inhoud van  het face-to-face programma  is vertaald naar een online cursus in een chatbox. Op Koers Online is er voor verschillende doelgroepen. Voor meer informatie over Op Koers Online voor jongeren met kanker in de voorgeschiedenis, klik HIER.

Sinds kort bestaat er ook Op Koers Online voor jongeren met een chronische ziekte en Op Koers Online voor ouders van kinderen met een chronische ziekte. Opgroeien met een chronische ziekte heeft naast invloed op de fysieke ontwikkeling ook invloed op de psychosociale ontwikkeling van een kind. Om psychosociale problemen zoals angst en somberheid te voorkomen en behandelen zijn (preventieve) interventieprogramma’s nodig. Op Koers Online is zo’n programma. Het doel van de Op Koers Online cursus is om jongeren in groepsverband vaardigheden aan te leren die ze kunnen gebruiken in moeilijke situaties rondom hun ziekte en om de sociale weerbaarheid te vergroten.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of of het psychosociale functioneren van jongeren die Op Koers Online hebben gevolgd verbetert in vergelijking met jongeren die de cursus niet hebben gevolgd.

Hoe voeren we het onderzoek uit
Aan het onderzoek gaan 96 jongeren (12-18 jaar) met een chronische ziekte mee doen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een randomnized controlled design, wat betekent dat deelnemers worden geloot in 2 groepen: de interventiegroep (jongeren die Op Koers Online gaan volgen) en de wachtlijstgroep. De wachtlijstgroep is nodig om te kunnen vergelijken. Het effect van de cursus op het psychosociaal functioneren zal worden vergeleken op de middellange (6 maanden) tot lange (12 maanden) termijn.

Resultaten
Het onderzoek is in volle gang. De resultaten worden medio 2019 verwacht.

Betekenis voor de zorg
Als wordt aangetoond dat Op Koers Online effectief is, zal de cursus geïmplementeerd worden in andere ziekenhuizen/behandelcentra voor kinderen met een chronische ziekte.

Onderzoeksteam