SKION-LATER onderzoek kinderoncologie

Achtergrond

Steeds meer kinderen genezen van kanker. De keerzijde is dat veel kinderen later te maken krijgen met late bijwerkingen van de behandeling. In Nederland is een samenwerkingsverband opgericht: SKION-LATER, waarin alle kinderoncologische centra (KOC’s) samenwerken bij de zorg voor kinderen en (jong)volwassenen, die op kinderleeftijd kanker hebben gehad. Naast patiëntenzorg  wordt er ook onderzoek gedaan met als doel de zorg voor overlevenden van kinderkanker te verbeteren.

Doel van het onderzoek
Allerlei verschillende late effecten zullen worden onderzocht: hoe vaak het voorkomt, en welke behandeling bijvoorbeeld gerelateerd is aan het ontstaan van deze gevolgen. Bij late effecten moet je denken aan problemen met bijvoorbeeld het hart, vruchtbaarheid, vermoeidheidtweede tumoren, bewegen of psychosociale gevolgen.

Hoe voeren we het onderzoek uit
Alle kinderen die gediagnosticeerd zijn voor 2001 zullen worden opgeroepen om naar de polikliniek van hun ziekenhuis te komen. Daar vindt (twee) jaarlijkse controle plaats maar zullen ze ook worden uitgenodigd deel te nemen aan onderzoek, bijvoorbeeld het invullen vragenlijsten. Dit zijn meer dan 6000 overlevenden van kinderkanker. Hiervan zullen ongeveer 1000 kinderen onder de 18 jaar zijn en ongeveer 5000 boven de 18 jaar.

Resultaten en betekenis

De resultaten van het SKION-LATER onderzoek zijn belangrijk:

  • voor de huidige overlevers van kinderkanker omdat we door het onderzoek beter leren wie risico loopt en aan wie we welke zorg dan moeten geven.
  • voor nieuwe kinderen met kanker omdat we mogelijk de behandeling kunnen aanpassen en schade kunnen voorkomen.

Meer informatie?
Kijk op www.skionlaterstudie.nl of neem contact op via info@zorgvoorhetziekekind.nl.

Onderzoeksteam