Normering en vragenlijstontwikkeling

Hier vindt u informatie over de verschillende onderzoeksprojecten die betrekking hebben op normering en vragenlijstontwikkeling. Als afdeling vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en validatie van nieuwe meetinstrumenten, om het functioneren van chronisch zieke kinderen zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen. Klik op een van de onderzoeksprojecten over normering en vragenlijstontwikkeling in het menu ‘onderzoek’ om daar meer informatie over te vinden. Wij houden ons onder andere bezig met de ontwikkeling van vragenlijsten voor ouders van chronisch zieke kinderen, vragenlijsten over kwaliteit van leven van kinderen en jongvolwassenen en vragenlijsten om het psychosociaal functioneren in kaart te brengen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@zorgvoorhetziekekind.nl.