Kinderen 7-18 jaar - PedsPCF

Achtergrond
De Perceptie Cognitief Functioneren in de Pediatrie vragenlijst (PedsPCF; Lai et al., 2011) is ontwikkeld in de Verenigde Staten en inventariseert het cognitief functioneren van kinderen, zoals de ouders en het kind dit zelf ervaren. Aandacht, executieve functies, taal, ruimtelijke oriëntatie, visueel-ruimtelijke vaardigheden, geheugen, persoonlijke oriëntatie en verwerkingssnelheid worden uitgevraagd.
De PedsPCF bestaat uit een vragenlijst die door ouders wordt ingevuld en een vragenlijst die door het kind zelf wordt ingevuld en is geschikt voor kinderen van 7-18 jaar. De 43 items worden gescoord op een 5-punts schaal en gaan in op zowel de frequentie als de ernst van gedrag. De PedsPCF bestaat uit drie factoren; 1) ophalen uit het geheugen, 2) aandacht/concentratie, en 3) werkgeheugen. Uit onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat de PedsPCF samenhangt met neuropsychologische maten (Lai et al., 2014).

Onderzoek en klinische relevantie 
De PedsPCF is vertaald naar het Nederlands en wij zullen, in samenwerking met TNS-NIPO, YIELD/UvA, ErasmusMC en VUMC Nederlandse normgegevens verzamelen (februari 2016). Daarnaast wordt de PedsPCF gevalideerd bij kinderen die in het kader van reguliere zorg neuropsychologisch worden onderzocht. We willen zo inventariseren of de PedsPCF kan worden ingezet om neuropsychologische problemen te screenen bij kinderen die hier een verhoogd risico op hebben (o.a. kinderen die een hersentumor hebben gehad). Idealiter kunnen we met de PedsPCF screenen óf neuropsychologisch onderzoek nodig is en, mits nodig, de neuropsychologische testbatterij beter laten aansluiten bij de ervaren problemen. Dit zorgt voor minder belasting voor patiënten en bespaart tijd en kosten. De PedsPCF zal in het KLIK-portaal beschikbaar zijn.

Literatuur:

Lai, J., Butt, Z., Zelko, F., Cella, D., Krull, K. R., Kieran, M. W., et al. (2011). Development of a parent-report cognitive function item bank using item response theory and exploration of its clinical utility in computerized adaptive testing. Journal of Pediatric Psychology, 36(7), 766-779.

Lai, J., Zelko, F., Krull, K. R., Cella, D., Nowinski, C., Manley, P. E., et al. (2014). Parent-reported cognition of children with cancer and its potential clinical usefulness. Quality of Life Research, 23(4), 1049-1058.

Onderzoeksteam

 • Marieke de Vries

  Marieke de Vries

  Functie: Neuropsycholoog, postdoc onderzoeker
  Telefoon:
  E-mail:

  Niet meer werkzaam bij de PSA.

  Deed onderzoek naar (het screenen van) neuropsychologische gevolgen van hersentumoren en andere (chronische) ziektes bij kinderen.