Jongvolwassenen 16-30 jaar - LVJV en LVJVms

Levensloop vragenlijst voor jongvolwassenen – LVJV en LVJVms

Achtergrond van het onderzoek
Het is algemeen bekend dat het bereiken van ontwikkelingsmijlpalen tijdens het opgroeien van belang is voor de aanpassing en het welbevinden in de (jong)volwassenheid. Opgroeien met een chronische ziekte kan nadelige gevolgen hebben voor het behalen van ontwikkelingsmijlpalen.
Om hiernaar onderzoek te kunnen doen, heeft de Psychosociale afdeling van het Emma kinderziekenhuis AMC in 2000 de Levensloop vragenlijst voor jongvolwassenen, LVJV(ms), ontwikkeld en genormeerd in de algemene bevolking. Eind 2012 zijn nieuwe normgegevens verzameld.
De LVJV(ms) meet retrospectief het bereiken van mijlpalen in vijf domeinen:  Zelfstandigheidsontwikkeling, Sociale ontwikkeling, Psychoseksuele ontwikkeling, Antisociaal gedrag en Middelengebruik en gokken.
Er zijn twee versies:
- LVJV:
versie voor jongvolwassenen van 16 t/m 30 jaar die niet meer op de middelbare school zitten;
- LVJV- middelbare school (LVJVms):
versie voor jongeren van 16 t/m 20 jaar die op de middelbare school zitten.

Doel  van het onderzoek
Het onderzoek had tot doel om nieuwe Nederlandse normgegevens te verzamelen voor de LVJV en de LVJVms. Ten opzichte van de normering in 2000 is de leeftijdsrange van de LVJV verbreed van
18 t/m 30 jaar naar 16 t/m 30 jaar, en de leeftijdsrange van de LVJVms van 16 t/m 18 jaar naar 16 t/m 20 jaar.

Uitvoering en Resultaten
LVJV
Met hulp van TNS NIPO is een steekproef getrokken uit de algemene Nederlandse bevolking. In totaal hebben 805  personen in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar de LVJV ingevuld.
- Normscores (gemiddelden) zijn berekend voor de Zelfstandigheidsontwikkeling, Sociale ontwikkeling, Psychoseksuele ontwikkeling, Antisociaal gedrag en Middelengebruiken gokken.
- Normscores zijn berekend voor afzonderlijke items: % dat de betreffende mijlpaal heeft bereikt.
- Normscores zijn beschikbaar in de volgende leeftijdscategorieën, naar geslacht:
16 t/m 30 jaar, 18 t/m 30 jaar, 16 t/m17 jaar, 18 t/m 24 jaar, 25 t/m 30 jaar.
LVJVms
Met hulp van TNS NIPO is een steekproef getrokken uit de algemene Nederlandse bevolking.  In totaal hebben 289  personen in de leeftijd van 16 t/m 20 jaar de LVJVms ingevuld.
- Normscores (gemiddelden) zijn berekend voor Sociale ontwikkeling en Psychoseksuele ontwikkeling. Wegens onvoldoende interne consistentie (Cronbach’s alfa coëfficient) was het niet mogelijk om scores te berekenen voor overige drie domeinen.
- Normscores zijn berekend voor afzonderlijke items: % dat de betreffende mijlpaal heeft bereikt.
- Normscores zijn beschikbaar in de leefijdscategorie 16 t/m 20 jarigen, naar geslacht.

Betekenis voor onderzoek en zorg
De beschikbaarheid van de LVJV(ms) normgegevens maakt het mogelijk te onderzoeken in welke mate ziektegroepen verschillen van leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking in het bereiken van ontwikkelingsmijlpalen. Daarnaast maakt de LVJV(ms) onderzoek mogelijk naar de invloed van ontwikkelingsmijlpalen op het functioneren in de (jong)volwassenheid. 
Tevens kunnen de mijlpalen uit de LVJV(ms) dienen als leidraad voor monitoring van psychosociale ontwikkelingsmijlpalen in de klinische praktijk.

Onderzoeksteam