Ouderlijke perceptie over de kwetsbaarheid van kinderen

Doel van het onderzoek

Inzicht in:
1. de mate waarin ouders uit de algemene Nederlandse bevolking de gezondheid van hun kinderen als kwetsbaar beleven
2.  de relatie tussen kwetsbaarheid beleving door de ouders en de gezondheid, en gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van het kind.

Hoe voeren we het onderzoek uit
Ouders vulden de volgende vragenlijsten in: Vragenlijst Gezondheidsbeleving (CVS; Child Vulnerability Scale), PedsQL (Pediatric Quality of Life Questionnaire) en een socio-demografische vragenlijst.

Resultaten
In totaal hebben 520 kinderen in de leeftijd van 5-18 jaar, afkomstig van 9 verschillende Nederlandse scholen, meegedaan aan het onderzoek, onder wie 69 (13.3%) kinderen met een chronische ziekte. In totaal werd de gezondheid van 1.9% van de kinderen als kwetsbaar beleefd door hun ouders; 3.0% van de kinderen in de leeftijd van 5-7 jaar en 1.7% van de kinderen in de leeftijd van 8-12 en 13-18 jaar. Verhoogde kwetsbaarheid beleving door de ouders bleek samen te hangen met jongere leeftijd van het kind, de aanwezigheid van een chronische ziekte en verlaagde kwaliteit van leven.
Het onderzoek heeft ook aangetoond dat het effect van een chronische ziekte op gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van het kind gedeeltelijk verloopt via de kwetsbaarheid beleving door de ouders.

Betekenis voor de zorg
De resultaten laten zien dat de mate waarin ouders de gezondheid van hun kind als kwetsbaar beleven, een rol speelt in de aanpassing van het kind aan zijn/haar chronische ziekte. Daarom is het belangrijk om effectieve trainingsprogramma’s te ontwikkelen gericht op de cognities van ouders over de ziekte van hun kind. Gezien de mogelijke nadelige effecten van verhoogde kwetsbaarheid beleving op de ontwikkeling van kinderen die opgroeien met een chronische ziekte, is het van belang dat in de klinische (pediatrische) praktijk systematisch aandacht wordt besteed aan de kwetsbaarheid beleving van ouders.