Kinderen 5-18 jaar - PedsQL

Doel van het onderzoek:

De PedsQL (Pediatric Quality of Live inventory) is een veelgebruikt generiek Kwaliteit van Leven (KvL) instrument in de kindergeneeskunde. Het was daarom belangrijk om de PedsQL binnen de algemene Nederlandse populatie te onderzoeken. De generieke PedsQL vragenlijst bestaat uit 23 vragen, die vier domeinen van KvL uitvragen; lichamelijk, emotioneel, sociaal en school functioneren. Er zijn verschillende leeftijdscategorieën; 5-7, 8-12 en 13-18 jaar. Bij kinderen van 5 tot 7 jaar vult de ouder de PedsQL in, als het kind 8 jaar of ouder doet hij/zij dit zelf.

Hoe voeren we het onderzoek uit

Bij 496 kinderen (5-18 jaar) zijn de PedsQL normdata verzameld. Ouders ontvingen een uitnodigingsbrief via de school van hun kind. 

Resultaten:

  • De psychometrische eigenschappen van de PedsQL blijken adequaat en de vragenlijst kan daarom gebruikt worden als KvL instrument voor pediatrisch onderzoek in Nederland.
  • Klik hier om het artikel te lezen. 

Betekenis voor de zorg

De verschillende versies van de PedsQL worden sinds juni 2011 gebruikt in KLIK, een nieuw onderdeel van de zorg, waarbij de Kwaliteit van Leven van kinderen met een chronische ziekte in kaart wordt gebracht. Hierbij wordt de score van een kind vergeleken met de normscore die verzameld is in dit onderzoek.

Onderzoeksteam