Ouders

Hier vindt u informatie over de verschillende onderzoeksprojecten die betrekking hebben op ouders van kinderen met een chronische ziekte, en in het bijzonder uitkomsten van onderzoeken. Dit wil zeggen dat het in de meeste gevallen gaat om het nagaan welke specifieke problemen ouders van chronisch zieke kinderen hebben. Klik op een van de onderzoeksprojecten over ouders in het menu ‘onderzoek’ om daar meer informatie over te vinden. Onze afdeling houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar ouders van kinderen met een wajong-uitkering, Down syndroom, TPV, ouders van kinderen die op de intensive care zijn opgenomen en ouders van chronisch zieke kinderen in het algemeen. Ook houden we ons bezig met de ontwikkeling van nieuwe instrumenten om het functioneren van ouders van een chronisch ziek kind in kaart te brengen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@zorgvoorhetziekekind.nl