Op Koers Online voor ouders van kinderen en jongeren met een chronische ziekte

Tot enige tijd geleden vonden de Op Koers groepscursussen uitsluitend in het ziekenhuis plaats, waardoor het bereik van de doelgroep beperkt was.  De ervaring leert dat afstand en (reis-)tijd voor ouders een belemmering kunnen zijn om een face-to-face groepscursus in het ziekenhuis te volgen. Om die barrière weg te halen en beter aan te sluiten bij de leefwereld van deelnemers is Op Koers Online ontwikkeld: Op Koers Online (www.opkoersonline.nl) is een vertaling van de face-to-face Op Koers groepscurssusen. De online versie van Op Koers is er voor verschillende doelgroepen. Voor meer informatie over Op Koers Online voor jongeren met kanker in de voorgeschiedenis, klik HIER.

Sinds kort bestaat er ook Op Koers online voor jongeren met een chronische ziekte en Op Koers Online voor ouders van kinderen en jongeren met een chronische ziekte. Ouders van kinderen met een chronische ziekte ervaren meer stress dan ouders van gezonde kinderen. Om psychosociale problemen zoals angst en somberheid te voorkomen en behandelen zijn (preventieve) interventieprogramma’s nodig. Op Koers Online is zo’n programma. Het doel van de Op Koers Online cursus is om ouders in groepsverband vaardigheden aan te leren die ze kunnen gebruiken in moeilijke situaties rondom de ziekte van hun kind en om de sociale weerbaarheid te vergroten.

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of of het psychosociale functioneren van ouders die Op Koers Online hebben gevolgd verbetert in vergelijking met ouders die de cursus niet hebben gevolgd.

Hoe voeren we het onderzoek uit
Aan het onderzoek gaan 96 ouders van kinderen en jongeren (0-18 jaar) met een chronische ziekte mee doen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een randomnized controlled design, wat betekent dat deelnemers worden geloot in 2 groepen: de interventiegroep (ouders die Op Koers Online gaan volgen) en de wachtlijstgroep. De wachtlijstgroep is nodig om te kunnen vergelijken. Het effect van de cursus op het psychosociaal functioneren zal worden vergeleken op de middellange (6 maanden) tot lange (12 maanden) termijn.

Resultaten
Het onderzoek is in volle gang. De eerste resultaten worden medio 2019 verwacht.

Betekenis voor de zorg
Als wordt aangetoond dat Op Koers Online effectief is, zal de cursus geïmplementeerd worden in andere ziekenhuizen/behandelcentra voor ouders van kinderen en jongeren met een chronische ziekte.

Onderzoeksteam