Ouders na een intensive care opname van hun kind

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de prevalentie van posttraumatische stress stoornis (PTSS) te onderzoeken bij ouders van wie het kind acuut is opgenomen op de intensive care en om risicofactoren voor de ontwikkeling van posttraumatische stress te bepalen.

Hoe voeren we het onderzoek uit

Ouders van 144 kinderen vulden posttraumatische stressvragenlijsten in drie maanden nadat hun kind was ontslagen. Deze vragenlijst meet zowel symptomen van PTSS als de volledige psychiatrische diagnose PTSS. Medische en demografische data werd verzameld door middel van fysieke evaluatie, drie maanden na ontslag.

Resultaten

  • Meer dan driekwart van de ouders lieten persistente symptomen van PTSS zien.
  • Bij 15% van de moeders en 9.3% van de vaders werd de diagnose PTSS gesteld.
  • Bij zes gezinnen hadden beide ouders de diagnose PTSS.
  • Een positieve significante correlatie werd gevonden tussen de PTSS symptomen van vader en moeder.
  • Er konden geen medische risicofactoren worden vastgesteld: dat wil zeggen dat er geen relatie was tussen bijvoorbeeld de duur van de opname van het kind en de psychologische gevolgen.

Betekenis voor de zorg

De onverwachte opname op de intensive care van een kind is een stressvolle gebeurtenis voor ouders. Het is dan ook belangrijk dat behandeling niet stopt nadat het kind wordt ontslagen van de IC en dat er in het Kinderziekenhuis systematisch aandacht komt voor deze groep ouders en hun kind. Nazorg is geïndiceerd en wordt momenteel uitgevoerd door middel van de Nazorg Intensive Care Opname (NICO) polikliniek.

Na dit onderzoek zijn de brochures (jij / uw kind in / na het ziekenhuis) ontwikkeld. Deze brochures geven informatie over de meest voorkomende reacties bij ouders en kinderen na een ziekenhuisopname. Daarnaast zijn een aantal praktische tips vermeld die ouders kunnen helpen zo goed mogelijk met hun kind om te gaan in deze situatie.

Ook voor professionals is er een brochure ontwikkeld, getiteld: Beoordeel na ABC...DEF, waarbij DEF staat voor Draagkracht, Emotionele steun en Familie.

Op de website www.nahetziekenhuis.nl is meer informatie te vinden en kunt u het DEF materiaal bestellen.

Onderzoeksteam