TULIPS

Doel van het project
Stichting TULIPS biedt jonge, talentvolle, ambitieuze onderzoekers binnen “child health” de kans zich verder te ontwikkelen door middel van symposia, trainingen, workshops en curricula. Het uiteindelijke doel is om talentvolle onderzoekers met elkaar in contact te brengen, samenwerking te bevorderen en uiteindelijk, door middel van onderzoek, de zorg voor het zieke kind te verbeteren.

Hoe voeren we het project uit
Naar aanleiding van een succesvol Canadees programma is in Nederland Training Upcoming Leaders In Paediatric Science (TULIPS) opgezet door en voor jonge wetenschappers. TULIPS is een trainingsprogramma voor jonge, getalenteerde onderzoekers in de pediatrische zorg. Onderzoekers binnen de kindergeneeskunde hebben vaak een heel verschillende achtergrond; zo zijn er bijvoorbeeld kinderartsen, kinderpsychologen, kinderfysiotherapeuten, kinderbiologen, tandartsen, verpleegkundigen, apothekers, klinisch genetici en maatschappelijk werkers die zich bezig houden met het onderzoek naar het (chronisch) zieke kind. Op dit moment blijkt het heel moeilijk om elkaar te vinden en tot een optimale samenwerking te komen. De workshops en interactieve trainingen van TULIPS bestaan uit het grant writing and presenting weekends, multidisciplinaire jonge onderzoekersdagen, jonge onderzoekersdag op de NvK en tweejaarlijkse PhD en Post-PhD-curricula. Op deze manier wordt de kwaliteit van onderzoek verbeterd en worden jonge onderzoekers in de mogelijkheid gesteld intensief samen te werken.  Inmiddels heeft TULIPS 197 leden en wordt het ondersteund door bijna alle academische centra in Nederland.

Conclusie
TULIPS is een succesvol en breed ondersteunde non-profit organisatie met ANBI status geworden die jonge wetenschappers tijdens hun carrière probeert te stimuleren in het doen van effectief en efficiënt onderzoek.

Voor meer informatie, kijk op http://www.tulipsforchildhealth.nl/