Producten

De kracht van de Psychosociale Afdeling zit in de ontwikkeling van interventies op basis van resultaten uit onderzoek. Deze kennis cyclus is de basis van ons werk:

Uit onderzoek weten we dat kinderen en ouders met verschillende chronische ziektes tegen problemen kunnen aanlopen. Daaropvolgend proberen we een interventie of een vragenlijst te ontwikkelen om deze problemen te signaleren, te voorkomen of te verminderen. Deze interventies en vragenlijsten worden stap voor stap ontwikkeld, verbeterd en getoetst. Door onderzoek te doen naar deze interventies en vragenlijsten, toetsen we of ze daadwerkelijk effectief zijn. Wanneer het effectief blijkt, werken wij aan de ontwikkeling van het product. Voorbeelden hier van zijn de website met daarop tips over mogelijke psychologische reacties na een ziekenhuis opname, het Op Koers programma of de toepassing van KLIK in de klinische praktijk. Wij zetten ons in om deze producten voor zoveel mogelijk kinderen en ouders, en hulpverleners beschikbaar te maken. Want de zorg verbeteren rondom het zieke kind, is waar het voor ons om draait.