Alle Stemmen Tellen

Alle Stemmen Tellen

Participatie van patiënten in de ziekenhuiszorg wordt steeds belangrijker gevonden. Patiënten zijn ervaringsdeskundigen en daarmee experts op het gebied van gezondheidszorg. We weten dat input van patiënten kan bijdragen aan het beter aansluiten van de zorg bij hun behoeften. Maar tegelijkertijd zien we ook dat zorgprofessionals het moeilijk vinden om patiënten mee te laten denken, vooral wanneer het op kinderen en jongeren aankomt. Het faciliteren van écht betekenisvolle participatie is nou eenmaal complex.

Dat is zonde; want we weten dat het betrekken van jongeren bij hun eigen zorg een positieve bijdrage kan leveren aan hun zelfvertrouwen, autonomie en eigen kracht. Daarbij sluiten zorgkwesties (zoals interventies, onderzoeksvragen en beleid) beter aan bij de behoeften en mogelijkheden van de doelgroep, wanneer deze erover meegedacht heeft. Uit onderzoek blijkt dat door het inzetten van participatie methoden de kwaliteit van pediatrische ziekenhuiszorg aanzienlijk kan worden verbeterd (Schalkers, 2016).

Met het ‘Alle Stemmen Tellen’ project, dat gebaseerd is op ‘De stem van patiënten’ willen wij hier een oplossing voor bieden. Binnen het ‘Alle Stemmen Tellen’ project proberen wij een product, in de vorm van een spel, te ontwikkelen dat het voor zorgprofessionals gemakkelijker zal maken om chronisch zieke jongeren mee te laten denken in de zorg. Alle Stemmen Tellen moet een generiek kant-en-klaar spel worden dat iedere zorgprofessional (ongeacht discipline) kan gebruiken voor het voorleggen van zijn of haar zorgkwestie aan jongeren. Het spel zorgt voor directe feedback van de doelgroep aan de zorgprofessional.
Omdat dit spel ten behoeven van participatie van jongeren wordt gemaakt, betrekken wij hen bij het gehele proces van ontwikkeling. Onze eerste stap is het houden van focusgroepen en het voeren van gesprekken met jongeren met een chronische ziekte of aandoening in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. In deze gesprekken proberen wij de thema’s te achterhalen die belangrijk zijn voor deze jongeren in relatie tot de ziekenhuiszorg. Deze thema’s worden vervolgens verwerkt in het spel.

Bij het spel zal een workshop ontwikkeld worden waarin aan geïnteresseerde professionals geleerd wordt hoe het spel te gebruiken. Deze workshop kan aangevraagd worden door bijvoorbeeld een onderzoeker, psycholoog of arts die het spel met zijn/haar doelgroep wil laten spelen.

Om het spel (en de bijbehorende workshop) te toetsen op werkzaamheid zullen we in een pilot de Educatieve Voorziening in het Emma kinderziekenhuis evalueren met een groep jongeren.
Alle Stemmen Tellen wordt gesubsidieerd door Fonds Nuts Ohra.

In dit project werkt de Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis samen met de VOKK en de VSOP.

Contact: Lieke Verhagen, l.e.verhagen@amc.nl