KLIK website

Achtergrond

Bij de behandeling van kinderen nemen artsen vooral medische aspecten in beschouwing. Niet alle artsen hebben de tijd en middelen om systematisch aandacht te besteden aan de Kwaliteit van Leven van jonge chronisch zieke patiënten. Om hierin verandering te brengen, is KLIK (Kwaliteit van Leven In Kaart) ontwikkeld: een digitale methode waarmee de Kwaliteit van Leven van het chronisch zieke kind systematisch in kaart wordt gebracht. Artsen krijgen in één oogopslag inzicht in het totale welbevinden van hun patiënt en zijn/haar ontwikkeling. Kortom, met KLIK kunnen alle betrokkenen samen de kwaliteit van de zorg verbeteren.

KLIK methode

Een kind, jongere, ouder en/of verzorger vult voorafgaand aan een consult met de kinderarts vragenlijsten in op de KLIK website. De antwoorden worden omgezet in een overzichtelijk PROfiel (zie afbeeldingen). De kinderarts vraagt dit web-based PROfiel op en bespreekt dit met de patiënt en ouders.

De meerwaarde van KLIK

De methode blijkt een eenvoudig en doeltreffend hulpmiddel bij de complexe zorg voor kinderen met een chronische ziekte. Aan de hand van het PROfiel is het mogelijk gerichter te adviseren en zo nodig door te verwijzen. Door de vragenlijsten herhaald in te vullen worden veranderingen in de Kwaliteit van Leven zichtbaar.

Mogelijkheden KLIK website

Op de homepage (www.hetklikt.nu) is een informatiefilmpje over KLIK te vinden. De hele website is in het Engels te bekijken en de meeste vragenlijsten zijn in 2 of meer talen beschikbaar. Zowel algemene als ziektespecifieke lijsten zijn beschikbaar. Het is mogelijk om beide ouders van één kind vragenlijsten te laten invullen, zowel over het kind als over zichzelf. Kinderen vanaf 8 jaar vullen zelf vragenlijsten in.

KLIK in de praktijk

Sinds juni 2011 is KLIK een vast onderdeel van de zorg voor kinderen met een chronische ziekte in het Emma Kinderziekenhuis (zie ook https://www.zorgvoorhetziekekind.nl/producten/klik/implementatie/). De kinderarts of verpleegkundige van het multidisciplinaire team bekijkt de antwoorden op de vragenlijsten bespreekt dit met de patiënt en ouders/verzorgers.

Ook de KLIK methode gebruiken?

Voor een indicatie van het gebruik van KLIK kunt u naar de site gaan (www.hetklikt.nu) en op een willekeurige ziektegroep klikken. Vervolgens kunt u met inlognaam KLIK en wachtwoord PRO inloggen in het groene vakje voor behandelaars. U ziet dan KLIK vanuit het perspectief van een behandelaar. De KLIK methode is nu ook beschikbaar voor gebruik buiten het Emma Kinderziekenhuis. Mocht u interesse hebben, neem contact op met info@zorgvoorhetziekekind.nl.