Na het ziekenhuis

www.nahetziekenhuis.nl

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis en kan bij ouders en kinderen stress veroorzaken. Na de ziekenhuisopname kunnen ouders en kinderen stressreacties houden. Voorbeelden hiervan zijn: vaak terugdenken aan wat er is gebeurd, prikkelbaarheid, nergens zin in hebben, lichamelijke klachten, en moeite met slapen of concentreren. Sommige ouders zonderen zich af, terwijl andere ouders snel kwaad worden. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld angstig, terwijl andere kinderen niks laten merken. Ook broers en zussen kunnen stress ervaren tijdens en na een ziekenhuisopname. Stressreacties zijn een normale reactie op een abnormale gebeurtenis zoals een ziekenhuisopname en nemen meestal na verloop van tijd vanzelf weer af. Er zijn ook ouders, kinderen of broers en zussen bij wie de stress niet afneemt.

Als stressreacties in de eerste maand niet verminderen dan is de kans groot dat kinderen en ouders een posttraumatische stress stoornis (PTSS) ontwikkelen. Onderzoek beschrijft dat 1 op de 10 kinderen en ouders PTSS ontwikkelt na een ongeval of ziekte. PTSS wordt gekenmerkt door: (1) herbelevingen, het terugkeren van de gebeurtenis in dromen of flashbacks, (2) vermijdingsreacties, (3) emotionele verdoofdheid, (4) verhoogde spanning, prikkelbaar, schrikachtig en slaapproblemen. PTSS heeft ingrijpende gevolgen voor de (maatschappelijke) participatie. Vermoeidheid, concentratieproblemen en somberheid leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren. PTSS is goed te behandelen. Vroegtijdige signalering en adequate doorverwijzing zijn daarom belangrijk.

Ontwikkeling DEF Toolkit

Omdat uit ervaring is gebleken dat ouders het waarderen om over de periode na het ziekenhuis wat meer informatie te krijgen over stressreacties heeft de Psychosociale Afdeling van het Emma Kinderziekenhuis brochures (jij / uw kind in / na het ziekenhuis) ontwikkeld. Deze brochures geven informatie over de meest voorkomende reacties bij ouders en kinderen na een ziekenhuisopname. Daarnaast zijn een aantal praktische tips vermeld die ouders kunnen helpen zo goed mogelijk met hun kind om te gaan in deze situatie.

Ook voor professionals is er een brochure ontwikkeld, getiteld: Beoordeel na ABC...DEF, waarbij DEF staat voor Draagkracht, Emotionele steun en Familie.

Interesse?

Op de website www.nahetziekenhuis.nl is meer informatie te vinden en kunt u het materiaal bestellen of neem contact op via info@zorgvoorhetziekekind.nl.