Toolkit “In-zicht” voor de palliatieve zorgverlening bij kinderen

www.in-zicht-online.nl

Kinderen die een levensbedreigende ziekte hebben die ten slotte kan leiden tot de dood, vormen samen met het gezin een kwetsbare groep. 

Het omgaan met de onzekere situatie waarin zij terechtkomen is een zware opgave en als het kind ten slotte komt te overlijden breekt er een moeilijke periode aan van afscheid en verliesverwerking.
In de benadering van het kind en de ouders is het belangrijk om respectvol en empatisch aan te sluiten bij de persoonlijke stijl van omgaan met de moeilijke situatie. Binnen het begeleidingsproces van een kind dat zich in de palliatieve fase bevindt zijn aansluiten en afstemmen de kernwoorden.
Voor dit proces zijn praktische stappen ontwikkeld, die kennis bieden en tools aanreiken om inzicht te geven in wat mogelijk is en inzichtelijk te maken wat er nodig is.

De Toolkit 'In-zicht' is een koffer die informatie en methodieken biedt, waarmee de kennis en vaardigheden worden vergroot, zodat zorgverleners beter toegerust zijn om gezinnen effectief te ondersteunen in communicatie over en verwerking van het verwachte overlijden. Het goed communiceren met het zieke kind over zijn belevingswereld vermindert het isolement en het gevoel van eenzaamheid en schept nabijheid tussen kind en ouders. Ouders kunnen hulp vragen in emotionele, maar zeker ook praktische zin.
De Toolkit beoogt hen op weg te helpen bij hun verwerking en in het omgaan met het zieke kind en de andere kinderen binnen het gezin.

Pedagogisch zorgverleners werken met materialen, die tot doel hebben om de emotionele beleving en daarmee de (anticiperende) rouwverwerking, te bevorderen. Met de realisatie van de Toolkit wordt deze informatie gebundeld, wat een goede aanvulling is op de methodieken om met een kind in contact te komen over ziek zijn, het niet meer beter worden en het aanstaand overlijden.
Omdat kinderen veelal via spel communiceren is het goed dat er een Toolkit is, die over het juiste spelmateriaal met een goede werkbeschrijving beschikt.

Toolkit:

  • De Toolkit biedt de professional methodieken om een optimale begeleiding te bewerkstelligen.
  • De Toolkit beoogt ouders op weg te helpen bij hun verwerking en in het omgaan met hun zieke kind en de andere kinderen binnen.

De pedagogische zorgverlener kan zich door middel van een training de methodieken en achtergrondinformatie meer eigen maken.

Inhoud Toolkit:

  • Boek met theoretische en praktische informatie
  • Verschillende werkvormen en attributen
  • Link naar informatieve website voor ouders

Interesse?
Er zijn nog Toolkit 'In Zicht' koffers beschikbaar! Heb je interesse? Neem contact op met info@zorgvoorhetziekekind.nl 

Voor verdere vragen: neem contact op via info@zorgvoorhetziekekind.nl of kijk op www.in-zicht-online.nl.