Last Thermometer voor Ouders (LTO)

Achtergrond:
Het is bekend dat het hebben van een chronisch ziek kind van invloed is op het hele gezin en ook op het welzijn van de ouders. Voor zorgverleners is het vaak lastig in te schatten welke ouders ondersteuning nodig hebben of daar behoefte aan hebben. Daarom hebben wij een vragenlijst ontwikkeld die in kaart brengt hoe het met ouders zelf gaat en op welke gebieden zij problemen ondervinden (zie ook LTO Onderzoek).

LTO vragenlijst:
De LTO bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Thermometer, waarop ouders op een schaal van 0 (helemaal geen last) tot 10 (extreem veel last) kunnen aangeven hoe het de afgelopen week gegaan is.
  2. Probleemdomeinen (praktisch, gezin/sociaal, emotioneel, lichamelijk en cognitief). Ouders geven voor elk onderwerp aan of ze de afgelopen week wel of niet problemen hebben ervaren.
  3. Opvoedingsdomein (uitgesplitst naar ouders van kinderen van 2 jaar of ouder en jonger dan 2 jaar). Ouders geven voor elk onderwerp aan of ze de afgelopen week wel of niet problemen hebben ervaren.
  4. Overige vragen: hier wordt ouders gevraagd of zij voldoende steun uit hun omgeving krijgen, of er vaak door hun omgeving met onbegrip op hun situatie gereageerd wordt, of de ouder zelf een (chronische) ziekte heeft, hoe de omgang is met medisch personeel, en tot slot, of ze met een deskundige zouden willen praten over hun situatie.

LTO in de praktijk:
Inmiddels in de afname van de LTO vragenlijst via www.hetklikt.nu een vast onderdeel van de zorg voor ouders van kinderen met een chronische ziekte in het Emma Kinderziekenhuis. De maatschappelijk werker van het multidisciplinaire team bekijkt de antwoorden op de vragenlijst bespreekt dit met ouders/verzorgers.
Naast deze digitale afname, wordt ook de papieren versie (zie foto) gebruikt in de klinische praktijk.

Bestellen:
De LTO is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar.
De digitale versie is gratis, voor de papieren versie vragen wij een onkostenvergoeding van € 1,00 per stuk.

Voor vragen en bestellingen kunt u contact opnemen info@zorgvoorhetziekekind.nl.

Klik HIER om het artikel over de LTO te lezen dat is verschenen in het tijdschrift van het Ronald McDonald huis.

Klik HIER om het artikel over de LTO te lezen dat is verschenen in Vakblad Vroeg (http://www.vakbladvroeg.nl/)

 

Inmiddels is ook het artikel over de LTO verschenen in ‘Journal of Pediatrics’.
Haverman, L., van Oers, H. A., Limperg, P. F., Houtzager, B. A., Huisman, J., Darlington, A. S., Maurice-Stam, H., & Grootenhuis, M. A. (2013). Development and Validation of the Distress Thermometer for Parents of a Chronically Ill Child. Journal of Pediatrics.

Onderzoeksteam